ده ویژگی رانندگان باشخصیت
ده ویژگی رانندگان باشخصیت                                                   


                                         شخصیت هر فرد در تمامی ابعاد زندگی نمود پیدا می‌کند، افراد با شخصیت نه تنها در محیط خانه و محل‌کار دارای شرافت و بزرگی هستند، بلکه در پشت فرمان هم متمایزهستند.                                                                                                        

در ادامه با ما همراه باشید و با ۱۰ ویژگی آنها آشنا شوید .                                                                                                          راهنما می زنند                                                           -1   

آن قدر این کار را تکرار کرده‌اند، که دیگر تبدیل به عادت شده. آنها علاوه بر تغییر مسیر، برای تغییر لاین هم از راهنما استفاده ‌می‌کنند و هیچ‌وقت فورا تغییر مسیر نمی‌دهند.                                                                                                                                               2-بوق نمی زنند                                                                            

از بوق برای حال و احوال پرسی و ابراز عصبانیت استفاده نمی‌کنند، از این وسیله فقط در شرایط اضطراری، جهت آگاه‌ سازی رانندگان و        عابرین بهره می‌برند. (تنها دلیلی که بوق ساخته شد.                                                                               

                                                  وسایل ضروری    -3

وسایل ایمنی و ضروری را همیشه در خودرویشان همراه دارند. از                                       

 جک و لاستیک زاپاس و کپسول آتش‌نشانی گرفته تا مواد خوراکی                  

4-فاصله‌ می‌گیرند                                                        

با اینکه دست فرمان خوبی دارند، ولی با احتیاط رانندگی می‌کنند. آنها فاصله‌ی مجاز با خودروی جلویی را رعایت می‌کنند و برایشان اهمیتی ندارد که بقیه در مورد دست فرمانش چه فکری می کنند.                                                              

                                               

                                        حق تقدم را رعایت می‌کنند-5

کامل می‌ایستند تا عابرین پیاده عبور کنند. وقتی چراغ قرمز می‌شود با فاصله از خط‌کشی عابر‌پیاده توقف می‌کنند. آنها برای سایر رانندگان احترام قائل می‌شوند.                                                                                                                                    

       

 غیر مجاز نمی رانند                                               -6

می‌دانند رعایت سرعت مجاز باعث آسایش خودشان می‌شود. با خیال راحت و بی‌دغدغه می‌رانند و از لایی کشیدن در خیابان‌ها متنفرند.                              


  نور بالا نمی زنند                                             -7

عادت استفاده از نور بالا را کشته‌اند. از نوربالا فقط برای آگاه‌سازی و در جاده‌های تاریک (با رعایت فاصله‌ طولی خودروی مقابل) استفاده می‌کنند. پرژکتورهای عقب و جلو فقط در شرایط مه گرفتگی بهره می‌برند.                                                                             

عاشق تمیزی هستند                                             -8

همان‌طور که به سر و وضع خودشان می‌رساند، به خودرویشان هم اهمیت می‌دهند. قسمت‌های فنی را به صورت دوره‌ای، بررسی و سرویس می‌کنند و ماشینشان همیشه برق می‌زند! هیچ زباله‌ای به فضای شهر و جاده پرتاب نمی‌کنند، چون محیط‌زیست را دوست دارند.                                                                                   منظم هستند                                                   -9

از قبل برای مسیرشان برنامه‌ریزی می‌کنند و اگر در ترافیک قرار بگیرند دستپاچه نمی‌شوند. با باک خالی نمی‌رانند و هیچ زمانی با دبه‌ی خالی در کنار جاده نمی‌مانند!                                                                                

10-مسئولیت پذیر هستند                                       

اگر جریمه شوند، خطای خودشان را می‌پذیرند و با پلیس وارد چانی زنی نمی‌شوند. آنها متعهد هستند تا رفتارهای نادرست خود را شناسایی کنند و هرگز انجام ندهند.                                                                                     


595
0 0