سه ویژگی یک راننده زیرک و هوشیار


۱- هنگام رانندگی به جلو توجه داشته باشد.
۲-به پشت سر هم توجه داشته باشد.
۳-به آمپرها و سیستم‌های کنترلی خودرو توجه داشته باشد.

 
716
0 0
نظرات

نظر شما درباره این مطلب