آشنایی با سیستم های داخلی خودرو

آشنایی با سیستم‌ها و اهرم های داخلی خودرو و عملکرد اندام‌های راننده د ر رابطه با آنها

آشنایی با سیستم های داخلی خودرو

 
1- آشنایی با سیستم گاز، ترمز، کلاج، ترمزدستی، دنده، فرمان، آینه‌ها و صندلی
2- آشنایی با چراغ‌های نشان دهنده روغن، شارژ باطری، انژکتور، ترمزدستی، کمربندف درها، راهنما ، فلاشر و چراغ‌های روشنایی کوچک و بزرگ.
3- آشنایی با گیج‌های بنزین، آب موتور، دورسنج و کیلومترسنج خودرو.
4- آشنایی با اهرم‌ها، کلیدهای چراغ، برف پاکن، دسته راهنما، بوق، فلاشر، گرمکن شیشه عقب
5- چگونگی عملکرد دست‌های چپ و راست، پاهای چپ و راست، سر و گردن و تنه در رابطه با رانندگی پس ازآنالیز شدن اطلاعات در مغز و دستورات داده شده به اندام ها.
6- باک بنزین خودرو و پیش از رسیدن گیج به خط قرمز بایستی پر گردد. تا خرابی برای سیستم سوخت رسانی و و پمپ بنزین بدلیل امکان گرفتگی آشغال در لوله‌ها و پمپ بنزین پیش نیاید.
7- برای جلوگیری از خرابی پیش رس در موتور اندازه گاز دادن از حداکثر ۴۰۰۰ دور در دقیقه بیشتر نگردد.

713
0 0
نظرات

نظر شما درباره این مطلب